Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard heeft alweer zes jaar een eigen Cliëntenraad. Lennaert Stevens is één van de negen deelnemers die er dit jaar zitting in hebben.

“Leuk en belangrijk,” zegt de enthousiaste en vrolijke inwoner van Krimpen aan den IJssel, doordeweeks actief binnen de Groengroep. “Wij vergaderen elke maand en bespreken dan dingen die belangrijk zijn voor de stichting. Ook komen we met ideeën over uitjes, de goede doelen-week en maken we afspraken over regels.”

In januari van dit jaar was Lennaert zelfs voorzitter en mocht hij de bijeenkomsten leiden. “Met een voorzittershamer in mijn hand,” glimlacht hij. “ik moest er wel voorzichtig mee doen, want het is natuurlijk geen echte hamer.”

Cobie den Oudsten begeleidt de Cliëntenraad al sinds de oprichting zes jaar geleden. “Dat doe ik met veel plezier,” zegt ze. “Anders dan de leden heb ik geen stemrecht. Dat geldt ook voor Arjenne. Ook zij is bij alle vergaderingen aanwezig. Ook voor haar is de Cliëntenraad belangrijk, want zo weet ze welke dingen er spelen bij de deelnemers. Wij op onze beurt kunnen haar helpen om de stichting goed te leiden.”

De Cliëntenraad houdt zich met allerhande zaken bezig. “Pas hebben we het over social media op het werk gehad,” vertrekt Lennaert. “We hebben afgesproken dat we als deelnemers geen foto’s en filmpjes op het werk maken en op Tiktok, Instagram of Facebook zetten. Die afspraak is nu een regel geworden waar iedere dagbestedingdeelnemer zich aan moet houden. Alle afspraken die we maken staan in het verslag van elke Cliëntenraadvergadering. Alle deelnemers en begeleiders  krijgen die.” Lennaert is reuze blij dat hij dit jaar deel uitmaakt van de Cliëntenraad van SDK. “Ik had me al twee keer aangemeld, maar toen greep ik mis,” glimlacht hij. “En nu is het raak! Echt super!” Ook Tommy Heuvelman, Asha, Damon, Dirk van der Smid, Dick Griese, Elise, Bram en Thijs zitten in de Cliëntenraad van 2023. Sebastiaan is secretaris